Zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych specjalistów, jak i młode, otwarte na nowe doświadczenia osoby.

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:
office@winhill.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę WINHILL Consulting dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego teraz i w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”