Poznaj nas lepiej

DLACZEGO MY

WINHILL Consulting wyróżnia wysoka jakość usług szkoleniowo-doradczych i skuteczność w realizacji przyjętych celów. Koncentrujemy się na korzystnych dla naszych Klientów rozwiązaniach marketingowo-sprzedażowych. Stawiamy na długookresową współpracę.

 • SKUTECZNE ROZWIĄZANIA

  kreatywne i innowacyjne rozwiązania marketingowo-sprzedażowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

 • PROFESJONALIZM I SZEROKIE WSPARCIE

  profesjonalizm we współpracy, pełne zaangażowanie i szerokie wsparcie Twoich działań w zakresie marketingu i sprzedaży

 • DOŚWIADCZENIE

  szkolenia biznesowe i doradztwo prowadzone przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w marketingu i sprzedaży

DLACZEGO MY
 • NASZE ATUTY

  Łączymy wiedzę oraz doświadczenie wielu ekspertów z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży. Korzystamy ze sprawdzonych kontaktów biznesowych i rozwiązań rynkowych.

 • NASZA MISJA

  Wspieramy Klientów w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, przygotowujemy skuteczne rozwiązania oraz rozwijamy kompetencje w zakresie marketingu i sprzedaży.

 • NASZE WARTOŚCI

  Podstawą naszych relacji z Klientami są: zaangażowanie, rzetelność i zaufanie. Jesteśmy zorientowani na długookresową współpracę, innowacyjne rozwiązania oraz stały rozwój.

JAK PRACUJEMY

Efekt końcowy projektu jest miarą zaangażowania wszystkich stron na każdym jego etapie. Ze swojej strony zawsze oferujemy pełne zaangażowanie - co doceniają nasi Klienci

IDENTYFIKACJA POTRZEB

Pełne zaangażowanie i wykorzystanie różnych technik w celu poznania oraz zrozumienia rzeczywistych potrzeb i oczekiwań Klientów (wstęp do określenia celów projektowych)

DIAGNOZA SYTUACJI

Rzetelne badania i analizy wykorzystujące pierwotne oraz wtórne źródła informacji, diagnoza sytuacji wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu (podstawa do projektowania rozwiązań)

OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ

Oryginalne rozwiązania (strategie, projekty modeli biznesowych, biznesplany, ekspertyzy) adekwatne do potrzeb organizacji, będących w jej dyspozycji zasobów i uwarunkowań rynkowych

WSPARCIE PRZY WDROŻENIU

Bieżące konsultacje menedżerskie i merytoryczne wsparcie na każdym z etapów wdrażania projektu, wykorzystania wyników badań, elastyczne zakresy i formy współpracy, użyteczne dla Klientów

WARSZTATY I SZKOLENIA

Dedykowane programy, użyteczna treść, różnorodne formy aktywizacji, atmosfera sprzyjająca aktywnemu działaniu i rozwojowi (m.in. ważne ogniwo wdrażanych projektów)

OCENA REALIZACJI

Analiza i ocena wdrażanych projektów, rozwiązań, przeprowadzonych szkoleń, pierwotne oraz wtórne źródła informacji, ocena bieżąca i końcowa, wnioski oraz rekomendacje dla Klientów

Wykorzystaj nasze atuty

Skontaktuj się z nami

Wspólnie przygotujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy