Skorzystaj ze sprawdzonych szkoleń biznesowych

 

Szczegółowe programy, wymiar czasowy, formy oraz miejsca dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Szkolenia otwarte odbywają się zgodnie z prezentowanym kalendarzem. Szereg szkoleń zamkniętych stanowi integralną część kompleksowych projektów doradczo-szkoleniowych wdrażanych u naszych Klientów. Programy szkoleniowe uwzględniają aktualne wyzwania i trendy rynkowe. 

 

Koncentrujemy się na praktycznym wymiarze szkoleń oraz efektach dla ich uczestników. Szkolenia prowadzone są przez sprawdzonych trenerów. Wykorzystujemy szeroki zakres technik i narzędzi aktywizujących uczestników szkoleń m.in. analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

 

W naszych szkoleniach, warsztatach i konwersatoriach uczestniczą osoby reprezentujące różnej wielkości firmy z wielu branż, organizacje non profit i jednostki samorządowe.  Projekty szkoleniowe realizujemy na terenie całej Polski.

Uczestnicząc w naszych szkoleniach

Dlaczego warto?

ROZWIJASZ KOMPETENCJE

Wpływasz na poprawę wyników Twojej firmy poprzez rozwój kompetencji

POSZERZASZ SWOJE KONTAKTY BIZNESOWE

Budujesz własną sieć kontaktów biznesowych wśród uczestników warsztatów i szkoleń

KORZYSTASZ Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH

Wymieniasz doświadczenia i uczysz się na doświadczeniach innych (sukcesach i błędach)

ZDOBYWASZ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

Możesz wdrożyć je bezpośrednio po szkoleniu - odnoszą się do specyfiki Twojej firmy

ODNAJDUJESZ INSPIRACJE I MOTYWACJE

Zdobywasz dużą dawkę energii, inspiracji i motywacji do skutecznego działania

WSPIERASZ WDRAŻANE PROJEKTY

Poprawiasz efektywność wdrażanych projektów rozwojowych poprzez wzmocnienie kompetencji

ZAKRESY TEMATYCZNE SZKOLEŃ

Prezentowane tematy stanowią jedynie ogólny zarys naszej szerokiej oferty szkoleniowej.

Szczegółowa kompozycja tematyczna, wymiar czasowy oraz forma

są każdorazowo dostosowywane do potrzeb uczestników.

PROFESJONALNE TECHNIKI SPRZEDAŻOWE

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  skuteczna promocja osobista w procesie sprzedaży i obsługi klienta,
 • –  efektywne formy komunikacji interpersonalnej,
 • –  profesjonalny sprzedawca – uwarunkowania,
 • –  proces sprzedaży relacyjnej,
 • –  profesjonalna prezentacja oferty,
 • –  techniki perswazyjne,
 • –  ujawnianie i uchylanie obiekcji,
 • –  sposoby finalizowania transakcji,
 • –  kształtowanie relacji z klientami,
 • –  profesjonalna obsługa „trudnego klienta”,
 • –  obsługa klienta w zakresie reklamacji/ zastrzeżeń – zasady, techniki.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

SKUTECZNE TECHNIKI PUBLIC RELATIONS

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem,
 • –  PR a kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa,
 • –  zadania public relations (m.in. PR w tworzeniu reputacji firmy,
 •      reklama a public relations, komunikacja wewnętrzna w firmie),
 • –  instrumenty PR wspierające działania promocyjne (m.in. współpraca
 •     z mediami, sponsoring, targi, wystawy, wydarzenia specjalne),
 • –  instrumenty public relations kształtujące relacje z otoczeniem
 •     (m.in. komunikacja ze społecznością lokalną, relacje z inwestorami,
 •      lobbing, wewnętrzne public relations),
 • –  wykorzystanie środowiska internetowego w public relations,
 • –  niestandardowe instrumenty public relations,
 • –  public relations w sytuacji kryzysowej,
 • –  zarządzanie public relations.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

EFEKTYWNA POLITYKA CENOWA

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  cena a pozostałe instrumenty marketingu,
 • –  kształtowanie polityki cenowej,
 • –  strategie cenowe,
 • –  taktyki zwiększania uzyskanych cen,
 • –  psychologia sterowania cenami,
 • –  problem utowarowienia,
 • –  wojny cenowe,
 • –  analiza błędów w polityce rabatowej,
 • –  ceny w merchandisingu,
 • –  kształtowanie inteligencji cenowej.
 •  

  Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

   

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

REALIZACJA PROFESJONALNYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  źródła informacji i rodzaje badań marketingowych,
 • –  analiza procesu badania marketingowego,
 • –  formułowanie problemu badawczego, określenie celów i zakresów
 •      badania,
 • –  dobór metod, technik i narzędzi badawczych (w zakresie badań
 •      ilościowych i jakościowych),
 • –  dobór respondentów,
 • –  konstruowanie profesjonalnych narzędzi badawczych (w zakresie
 •      badań ilościowych i jakościowych),
 • –  zasady realizacji badań (badania ilościowe i jakościowe),
 • –  przetwarzanie, analiza i interpretacja wyników badania (badania
 •      ilościowe i jakościowe),
 • –  podejmowanie decyzji w oparciu o wnioski z przeprowadzonych
 •      badań marketingowych,
 • –  redagowanie raportu i prezentacja wyników badania marketingowego.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  system komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa,
 • –  promocja osobista a proces obsługi klienta,
 • –  uwarunkowania skuteczności reklamy, zarządzanie reklamą,
 • –  skuteczna komunikacja w środowisku internetowym,
 • –  public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa,
 • –  efektywne techniki public relations,
 • –  zastosowanie niestandardowych form promocji,
 • –  techniki promocji dodatkowej,
 • –  kształtowanie profesjonalnych kampanii promocyjnych
 •      przedsiębiorstwa,
 • –  ocena efektywności komunikacji marketingowej.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  rynek usług turystycznych,
 • –  projektowanie oferty turystycznej,
 • –  zarządzanie marką w turystyce,
 • –  kształtowanie polityki cenowej w usługach turystycznych,
 • –  obsługa klienta usług turystycznych,
 • –  projektowanie kampanii promujących usługi turystyczne,
 • –  wykorzystanie środowiska internetowego do promocji usług
 •      turystycznych,
 • –  kształtowanie relacji z klientami,
 • –  zarządzanie marką na rynku usług turystycznych,
 • –  budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystycznych.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  typologia klientów,
 • –  uwarunkowania profesjonalnej obsługi klientów,
 • –  standardy obsługi klientów,
 • –  profesjonalna prezentacja oferty,
 • –  skuteczne techniki sprzedażowe,
 • –  ujawnianie i uchylanie obiekcji,
 • –  profesjonalna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • –  obsługa klienta w zakresie reklamacji/ zastrzeżeń – zasady, techniki,
 • –  komunikacja perswazyjna w telemarketingu – wybrane zagadnienia,
 • –  kształtowanie satysfakcji i lojalności klientów.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

MARKETING TERYTORIALNY W PRAKTYCE

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  wykorzystanie w praktyce koncepcji marketingu terytorialnego
 •      – korzyści,
 • –  rynkowa orientacja jednostek terytorialnych,
 • –  instrumenty promocji, projektowanie kampanii promocyjnych,
 • –  proces budowania marki miejsca,
 • –  identyfikacja tożsamości,
 • –  kształtowanie marki regionu i miasta,
 • –  zastosowanie marketingu sensorycznego w promocji miejsca,
 • –  zarządzanie marką miejsca,
 • –  kształtowanie relacji z otoczeniem.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

PROFESJONALNA OBSŁUGA „TRUDNEGO KLIENTA”

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  uwarunkowania profesjonalnej obsługi klientów,
 • –  standardy obsługi klientów,
 • –  zasady obsługi „trudnego klienta”,
 • –  częste błędy w komunikacji z „trudnym klientem”,
 • –  „trudny klient” jako źródło informacji,
 • –  techniki profesjonalnej obsługi „trudnego klienta”,
 • –  obsługa klienta w zakresie reklamacji/ zastrzeżeń – zasady, techniki,
 • –  kształtowanie relacji z klientami – wybrane problemy.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI

Ogólny zakres przedmiotowy:

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE MARKĄ

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  marka jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej
 •      przedsiębiorstwa,
 • –  badania marketingowe w procesie zarządzania marką,
 • –  identyfikacja tożsamości marki,
 • –  elementy kapitału marki kształtujące jej wartość,
 • –  siła i świadomość marki – znaczenie, poziomy, sposoby
 •      kształtowania,
 • –  jakość produktów a wartość marki,
 • –  kształtowanie lojalności wobec marki,
 • –  strategie zarządzania marką,
 • –  strategie rozszerzania marki,
 • –  rebranding,
 • –  zarządzanie marką miejsca,
 • –  personal branding – wybrane problemy.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA KLIENTÓW
PRZEZ TELEFON

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  efektywny telemarketer,
 • –  plan działania telemarketera,
 • –  proces sprzedaży relacyjnej,
 • –  rozwój kluczowych umiejętności istotnych w pozyskiwaniu i obsłudze
 •      klienta przez telefon,
 • –  skuteczne techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon,
 • –  komunikacja perswazyjna w telemarketingu,
 • –  obsługa „trudnego klienta”,
 • –  posprzedażowa obsługa klienta.
 • –  kształtowanie relacji z klientami.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Ogólny zakres przedmiotowy:

 • –  proces sprzedaży relacyjnej,
 • –  kształtowanie polityki cenowej,
 • –  skuteczne techniki w merchandisingu,
 • –  profesjonalna prezentacja oferty,
 • –  zarządzanie czasem i obszarem sprzedaży,
 • –  profesjonalna obsługa klienta,
 • –  kształtowanie relacji z klientami,
 • –  zaawansowane techniki sprzedażowe.

 

Szczegółowy program szkolenia i wymiar czasowy każdorazowo dopasowywane są do potrzeb uczestników, postawionych celów oraz specyfiki firmy. 

Szkolenie prowadzi: dr Marek Rutkowski

 • Forma szkolenia:
 • analiza przykładów, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry, rejestracja wideo i analiza prowadzonych symulacji, prezentacje.

Dedykowane programy szkoleniowe

 • Przygotowywane przez nas programy szkoleniowe uwzględniają potrzeby Klientów i odwołują się do specyfiki ich firm.

 

 • Sprzyja to zdecydowanie wdrażaniu w tych organizacjach nabywanych przez uczestników szkoleń wiedzy i umiejętności.

We współpracy stawiamy na:

 • –  zrozumienie potrzeb szkoleniowych uczestników,

 • –  prezentowanie treści uwzględniających aktualne wyzwania

 •      i trendy rynkowe,

 • –  wykorzystanie metod aktywizujących i angażujących

 •      uczestników podczas szkoleń,

 • –  analizowanie realnych case’ów firmowych uczestników,

 • –  wspieranie uczestników szkolenia we wdrażaniu wiedzy

 •      i umiejętności w ich organizacjach (zadania wdrożeniowe,

 •      warsztaty follow-up).