Popraw efektywność dzięki rzetelnym analizom rynku

i badaniom marketingowym

 

Głównym celem prowadzonych przez WINHILL CONSULTING badań marketingowych

i analiz rynku jest dostarczenie klientom rzetelnych informacji użytecznych

w ich aktywności rynkowej. W procesie badań marketingowych wykorzystujemy zarówno metody badań ilościowych, jak i jakościowych.

 

Prowadząc analizy i badania zawsze przykładamy dużą wagę do transparentności naszych działań, indywidualnego podejścia do potrzeb Klientów oraz profesjonalizmu przy ich realizacji.

 

Metodyka realizowanych badań każdorazowo dostosowywana jest do specyfiki,

celów i zakresów konkretnych projektów. Stawiając sobie za cel – zebranie rzetelnych informacji, wykorzystujemy szeroki zakres metod i technik badawczych.

Potrafimy dostrzec w liczbach to co naprawdę istotne

Wyniki badań i analiz zamieniamy na wnioski i rekomendacje
pomocne przy podejmowaniu ważnych decyzji marketingowych

Wykorzystujemy metody 
ilościowych i jakościowych badań marketingowych

W praktyce często stosujemy m.in.:

  • INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI)

  • ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE (FGI)

  • TECHNIKI PROJEKCYJNE

  • BADANIA FACE TO FACE (PAPI, CAPI)

  • BADANIA CAWI

  • TECHNIKI ANKIETOWE

  • TECHNIKI OBSERWACJI

  • TECHNIKI HEURYSTYCZNE

  • INNE TECHNIKI BADAŃ MARKETINGOWYCH

W BADANIACH MARKETINGOWYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ ZWŁASZCZA W PROJEKTACH TYPU:

ANALIZY RYNKU

Analizy rynkowe, strategiczne i marketingowe prowadzone są w oparciu o wtórne źródła informacji (desk research). Analizy te mogą stanowić oddzielne opracowania bądź uzupełniać większe projekty obejmujące również badania marketingowe, opracowywanie strategii, biznes planów i doradztwo przy ich wdrażaniu.

ANALIZY I BADANIA UŻYTECZNE DLA TWOJEJ FIRMY

Dlaczego warto?

KORZYSTASZ ZE SPRAWDZONEJ METODYKI I ŹRÓDEŁ INFORMACJI

OTRZYMUJESZ RZETELNE I AKTUALNE INFORMACJE

ZMNIEJSZASZ RYZYKO PODEJMOWANYCH DECYZJI

DYSPONUJESZ UŻYTECZNYMI WNIOSKAMI I REKOMENDACJAMI

KORZYSTASZ Z BIEŻĄCEGO WSPARCIA EKSPERTÓW

POPRAWIASZ EFEKTYWNOŚĆ WDRAŻANYCH PROJEKTÓW