• Oceń realność planowanego przedsięwzięcia

  •  

  • Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy biznes plany dla dowolnych

przedsięwzięć. Zakresy i struktura przygotowywanych biznes planów

uzależnione są od ich przeznaczenia i specyfiki planowanych działań.

Ich treść oraz analizy stanowią realny plan finansowo-merytoryczny

dla planowanych przedsięwzięć.

 

Przygotowywane przez nas biznes plany charakteryzuje:

–  kompleksowe ujęcie wszystkich ważnych aspektów,

–  rzetelność,

–  adekwatność (dostosowanie opracowania pod względem treści i formy do celów,

     którym służą, a także do wymagań oraz potrzeb ich odbiorców),

–  czytelność struktury dokumentu, formy, prezentowanej treści, analiz, wniosków,

–  uwzględnienie długofalowości realizacji projektu,

–  poufność.

Profesjonalny biznes plan Twojego projektu

Skontaktuj się z nami