Oferujemy profesjonalne usługi szkoleniowo-doradcze dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.
Z naszej oferty korzystają zarówno przedsiębiorstwa, organizacje non profit,
jak i jednostki samorządowe.

 

W swoich opiniach Klienci doceniają to, że:

 • –  tworzymy bliski kontakt oraz atmosferę otwartości i współpracy,

 • –  do każdego projektu podchodzimy z pełnym zaangażowaniem,

 • – potrafimy słuchać naszych Klientów,

 • –  chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem,

 • –  jesteśmy zorientowani na skuteczność proponowanych rozwiązań,

 • –  lubimy inspirować i motywować,

 • –  dostarczamy realnej wartości dodanej.

 

Dołącz do grona zadowolonych Klientów!

NASI KLIENCI

Wybrane marki, z którymi współpracowaliśmy

* Zastrzeżone znaki towarowe oraz logo są własnością ich właścicieli i zostały użyte na stronie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Opinie klientów

Wysoką jakość naszych działań potwierdzają Klienci

Szymon Domagała, Prezes Zarządu, Henniger Investment S.A.

„Na  zlecenie Henniger Investment S.A. firma WINHILL Consulting zrealizowała badanie bezpośrednie, którego celem była identyfikacja oczekiwań i opinii nabywców mieszkań na osiedlu „Mieszkaj w Mieście” w Krakowie. Projekt został wykonany profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością. Raport z badania w sposób wyczerpujący opisał wszystkie zagadnienia i spełnił nasze oczekiwania.”

Andrzej Łankiewicz, Właściciel, PPHU ZŁOTY SKORPION

Przedsiębiorstwo PHU Złoty Skorpion rekomenduje firmę szkoleniowo-doradczą WINHILL Consulting, jako partnera biznesowego w obszarze realizacji szkoleń z zakresu technik sprzedażowych i profesjonalnej obsługi klienta. W dniach 19-20 maja 2017 roku, firma WINHILL Consulting przeprowadziła szkolenie pt. Skuteczne techniki sprzedażowe i profesjonalna obsługa klienta (w wymiarze 16 godzin). W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników PPHU Złoty Skorpion. Zarówno przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia, badanie potrzeb naszych pracowników, jak również same treści oraz forma ich przekazania w trakcie szkolenia, spełniły w pełni nasze oczekiwania. Szkolenie wyróżniła praktyczna i dynamiczna forma. Pracownicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, nabyli przydatną wiedzę oraz umiejętności m.in. w zakresie profesjonalnego prezentowania oferty naszych wyrobów, kształtowania relacji z klientami, profesjonalnej komunikacji, obsługi klientów przez telefon. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie trenera – dr Marka Rutkowskiego. Jego profesjonalizm oraz duże zaangażowanie, nadały szkoleniu wyjątkowy wymiar oraz dostarczyły praktycznej wiedzy na temat technik sprzedażowych oraz profesjonalnej obsługi klienta. Doceniamy bardzo dobrą współpracę z firmą WINHILL Consulting na każdym etapie realizacji projektu szkoleniowego. Na uwagę zasługują także, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, duża elastyczność firmy wobec naszych potrzeb szkoleniowych oraz łatwa komunikacja.”

Janusz Wójcik, Kierownik ds. Kluczowych Klientów, GHAJDUK, www.MagazynLamp.pl

„Firma szkoleniowo-doradcza WINHILL Consulting przeprowadziła szkolenie dla pracowników firmy GHAJDUK Grzegorz Hajduk pt. Profesjonalna obsługa klienta i techniki sprzedażowe. Projekt szkoleniowy został zrealizowany zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. Szkolenie poprzedzono badaniem potrzeb firmy i uczestników szkolenia, a zakres przedmiotowy warsztatów został dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności. Podczas szkolenia wykorzystano różne metody aktywizujące uczestników. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem przez pracowników. Zaprezentowane zagadnienia znalazły zastosowanie w codziennej pracy.”

Jerzy Bochyński, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Wschodnich

„W ramach realizowanego przez nas projektu Pan Marek Rutkowski przeprowadził cykl szkoleń na Białorusi (Grodno, Mińsk, Mohylew) w charakterze eksperta z zakresu sprzedaży i marketingu. Opracowane zostały materiały dotyczące zarządzania sprzedażą, budowaniem przewagi konkurencyjnej, kształtowaniem polityki cenowej oraz skuteczną komunikacją sprzedażową. Należy podkreślić, iż wszystkie powierzone zadania wynikające z założeń projektu zostały w pełni i z sukcesem zrealizowane przez Pana Marka Rutkowskiego. Prowadzone przez niego szkolenia cechowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz wymaganą jakością. Trener wykazał się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem.”

Justyna Krężołek, Właściciel F.H.U. HITPOL

„Dr Marek Rutkowski przeprowadził szkolenie „Merchandising w Sieci” dla Partnerów franczyzy Hitpol, przy udziale ok. 150 osób. Głównym atutem szkolenia były kompetencje i doświadczenie trenera, który wykazał się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym. Podkreślić należy praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień oraz przytaczanie przykładów i sytuacji adekwatnych do specyfiki funkcjonowania Sieci. Atrakcyjna forma prowadzenia szkolenia z tak liczną grupą spotkała się z bardzo dużym uznaniem zarówno w oczach Partnerów, jak i organizatora. Uczestnicy szczególnie cenili sobie interesujący sposób prowadzenia szkolenia oraz bardzo dobry kontakt poprzez stworzenie atmosfery współpracy.”

prof. dr hab. inż. Jan Kosmol, Prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE

„Pan Marek Rutkowski przeprowadził dla Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice szkolenia pt. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Zajęcia te prowadzone były w formie zapewniającej uczestnikom szkoleń aktywny udział poprzez warsztaty oraz dyskusję. Szkolenia w ocenie ewaluacyjnej uczestników otrzymały wysokie noty, co świadczy o wysokim zaangażowaniu prowadzącego w realizację zajęć.”

Elżbieta Chmielowska, Wiceprezes Zarządu, PROSPONA Sp. z o.o.

„Dr Marek Rutkowski przeprowadził dla naszej firmy szkolenia pt.: „Kształtowanie inteligencji cenowej” oraz „Obecna sytuacja rynkowa a szanse i zagrożenia dla dystrybucji”. Szkolenia cieszyły się dużym uznaniem słuchaczy ze względu na wysoką jakość merytoryczną, profesjonalne podejście metodyczne oraz duże zaangażowanie w efektywność przekazywanej wiedzy. Ponadto program szkoleń był urozmaicony pod względem zawartości merytorycznej i z pewnością będzie wykorzystany przez uczestników w bieżącej działalności. Rekomendujemy współpracę z Panem dr Markiem Rutkowskim, profesjonalistą, który umiejętnie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Podczas realizowanych szkoleń w pełni angażuje do aktywnego udziału nawet liczne audytorium.”

Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy-Zdroju

„Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Pana Marka Rutkowskiego w ramach projektu Akademia Samorządowa: „Public relations i promocja usług” oraz „Profesjonalne wystąpienia publiczne”. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie i umiejętność przekazywania wiadomości przez prowadzącego, którego duża wiedza i doświadczenie sprawiły, że szkolenia prowadzone były w sposób bardzo interesujący. Współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a zaangażowanie prowadzącego, komunikatywność i dbałość o szczegóły na każdym etapie realizacji szkolenia zasługują na szczególne podkreślenie.”

Marek Duda, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Szkoleniowego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

„Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie dziękuje za organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów pt. „Kształtowanie relacji na rynku turystycznym” oraz „Marketing w ochronie zdrowia”. Z zainteresowaniem wzięliśmy udział w warsztatach przygotowanych przez Pana Marka Rutkowskiego. Jesteśmy przekonani, że zarówno treść prezentacji, konkluzje z nich płynące, a także poruszone tematy stały się inspiracją do dalszych rozważań i działań dla uczestników projektu.”

Wojciech Smoleń, Współwłaściciel Agencji Interaktywnej INTELLECT

„Przeprowadzone przez Pana Marka Rutkowskiego szkolenia pt. Profesjonalne techniki sprzedażowe były spójne z wytyczonymi wcześniej celami. Zajęcia prowadzone były w formie zapewniającej uczestnikom aktywny udział poprzez warsztaty oraz dyskusję. W ocenie pracowników biorących udział w szkoleniu trener wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną, zajęcia były prowadzone profesjonalnie.”

Piotr Wojtyszyn, Zastępca Wójta Gminy Horyniec Zdrój

„Pan Marek Rutkowski przeprowadził szkolenie pt. Profesjonalna promocja gmin uzdrowiskowych. W ocenie uczestników szkolenia trener wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną, a zajęcia przeprowadzone były profesjonalnie i na wysokim poziomie. Jesteśmy w pełni zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia i jednocześnie polecamy Pana Marka Rutkowskiego, jako rzetelnego partnera przy realizacji szkoleń.”

 • Potrzebujesz wsparcia marketingowego?

 • Chcesz poprawić efektywność swojej firmy

 • w zakresie marketingu i sprzedaży?

 • Sprawdź co możemy zrobić dla Twojej firmy

 • Zapraszamy do współpracy