Oceń efektywność marketingu Twojej firmy

 

Przeprowadzany przez WINHILL CONSULTING audyt marketingowy pozwala na niezależne badanie środowiska marketingowego, celów, strategii marketingowej

i operacyjnych działań Twojej firmy. Identyfikujemy trudności i szanse rozwojowe,

a także formułujemy rekomendacje i plany, których celem jest optymalizacja marketingu.

 

W audytach marketingowych koncentrujemy się nie tylko na ocenie efektywności dotychczasowej aktywności marketingowej, ale także na działaniach ukierunkowanych na przyszłość. Wspomagamy przedsiębiorstwa w procesach planowania, zadaniach operacyjnych, korygowaniu procesów oraz wdrażaniu nowych rozwiązań.

 

W ramach audytu wykorzystujemy szeroki zakres źródeł informacji oraz różne rodzaje analiz. Efektem prac jest raport zawierający kompleksowe wnioski z audytu

oraz rekomendacje usprawnień w zakresie marketingu.

ZAKRES AUDYTU MARKETINGOWEGO

audyt otoczenia marketingowego

(analizy makro- i mikrootoczenia)

audyt strategii marketingowej

(marketing strategiczny - misja, cele, strategia)

audyt organizacji marketingu

(organizacja marketingu w strukturze firmy)

audyt systemów marketingowych

(m.in. systemu informacyjnego, logistycznego)

audyt efektywności marketingu

(uzyskanych wskaźników marketingowych)

audyt funkcji marketingu

(m.in. polityka cenowa, dystrybucji, komunikacji)

Profesjonalny audyt marketingowy umożliwi Twojej firmie

  • OCENĘ UWARUNKOWAŃ RYNKOWYCH TWORZĄCYCH OTOCZENIE MARKETINGOWE DLA TWOICH DZIAŁAŃ, OKREŚLENIE CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI

  • IDENTYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ DOTYCHCZASOWYCH PROBLEMÓW W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ, OCENĘ EFEKTYWNOŚCI OBECNYCH ROZWIĄZAŃ

  • POZYSKANIE REKOMENDACJI ORAZ KIERUNKÓW USPRAWNIEŃ MARKETINGOWYCH, ZARÓWNO W WYMIARZE STRATEGICZNYM, JAK I OPERACYJNYM

Skontaktuj się z nami

Wspólnie zadbamy o efektywność marketingu Twojej firmy