Zbuduj przewagę konkurencyjną Twojej firmy

 

Opracowywane przez WINHILL CONSULTING strategie marketingowe obejmują profesjonalną diagnozę, jasno określone cele, narzędzia marketingowe, zadania
i zasady działania przedsiębiorstwa. Strategię marketingową traktujemy jako celowo skonstruowany system, dopasowany do potrzeb danego  przedsiębiorstwa, obejmujący zbiór decyzji dotyczących poszczególnych aspektów jego marketingu.
W opracowaniach tych identyfikujemy kluczowe problemy oraz przygotowujemy sposoby ich rozwiązania.

 

Jednymi z podstawowych zadań opracowywanych przez nas strategii marketingowych są: określenie sposobu komunikacji korzyści oferowanych przez firmę  oraz wskazanie grupy docelowej zainteresowanej analizowanymi produktami i usługami.

 

Wskazujemy jak zrealizować cele przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Istotną częścią strategii jest plan marketingowy, określający harmonogram, koszt i sposób realizacji poszczególnych zadań, pozwalających osiągnąć cele założone w strategii.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY STRATEGII MARKETINGOWEJ

obejmuje kluczowe obszary:

DIAGNOZA SYTUACJI RYNKOWEJ (ZEWNĘTRZNEJ, WEWNĘTRZNEJ, PROBLEMÓW MARKETINGOWO-SPRZEDAŻOWYCH)

CELE STRATEGICZNE, SEGMENTACJA I WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO, ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW

IDENTYFIKACJA TOŻSAMOŚCI MARKI (OBECNEJ I ASPIRACYJNEJ), POZYCJONOWANIE, PROJEKTOWANIE STRATEGII

TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGOWE, KOMUNIKACJA WARTOŚCI MARKI

OPERACYJNY PLAN DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, HARMONOGRAM WDROŻENIA STRATEGII, KOSZTORYS

MONITORING, ANALIZA I OCENA REALIZACJI STRATEGII MARKETINGOWEJ, WSKAŹNIKI MARKETINGOWE

Obserwujesz,

że w działalności Twojej firmy:

 

 •  –  zmieniają się uwarunkowania rynkowe ułatwiające

 •      lub utrudniające realizację celów firmy,

 •  –  pojawiają się nowe technologie,

 •  –  osłabia się pozycja konkurencyjna Twojej firmy,

 •  –  na rynku pojawiają się nowi gracze,

 •  –  zmieniają się potrzeby i oczekiwania klientów,

 •  –  oferta Twojej firmy mało wyróżnia się na rynku,

 •  –  marka firmy i produktów jest mało znana,

 •  –  spada zainteresowanie ofertą firmy,

 •  –  brakuje pomysłów na rozwój oferty firmy,

 •  –  działania promocyjne cechuje niska efektywność,

 •  –  pojawiają się kłopoty z utrzymaniem marży

 •       na odpowiednim poziomie,

 •  –  spada zdolność do realizacji postawionych celów

 •       marketingowych i sprzedażowych,

 •  –  obserwujesz niezrozumienie przez pracowników celów

 •       do jakich dąży firma,

 •  –  wzrasta rotacja pracowników,

 •  –  brak inicjatywy ze strony pracowników (wysoka reaktywność

 •       w zakresie marketingu),

 •  –  wzrasta współczynnik odejść klientów,

 •  –  wzrasta ilość reklamacji.

 •  x

 • Zainwestuj w strategię marketingową

Profesjonalna strategia marketingowa umożliwi Twojej firmie

 • Identyfikację i lepsze wykorzystanie atutów firmy oraz szans rynkowych

 • Wyróżnienie Twojej oferty na rynku oraz rozwój marki

 • Poprawę efektywności wykorzystania i rozwoju zasobów firmy

 • Rozwój relacji z podmiotami otoczenia firmy

 • Skuteczną realizację postawionych celów

 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy