SKUTECZNE TAKTYKI CENOWE PODNOSZĄCE ZYSKOWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Opis szkolenia

 • –   W jaki sposób klienci podejmują decyzje zakupowe?
 • –   Jak poprawić zyskowność sprzedaży wykorzystując odpowiednie taktyki cenowe?
 • –   Jak radzić sobie z problemem utowarowienia i wojnami cenowymi?
 • –   W jaki sposób kształtować długookresową politykę cenowa firmy?

 

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w pakiet sprawdzonych, użytecznych w praktyce, skutecznych taktyk cenowych umożliwiających poprawę zyskowności sprzedaży. Będzie to możliwe dzięki lepszemu zrozumieniu zachowań nabywczych klientów i efektów wpływających na ich decyzje zakupowe oraz uwzględnieniu trendów rynkowych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zarówno rozwiązania przekładające się na wyniki firmy w krótkim okresie, jak i zasady oraz elementy procesu kształtowania długookresowej polityki cenowej.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Podczas szkolenia:

 • –  poznasz mechanizmy behawioralne wpływające na decyzje zakupowe,
 • –  poznasz kilkadziesiąt technik cenowych pozwalających zwiększyć zyskowność sprzedaży,
 • –  poznasz sprawdzone skuteczne sposoby komunikacji ceny sprzyjające poprawie zyskowności,
 • –  nauczysz się jak reagować w zakresie ceny, w różnych sytuacjach rynkowych i jak zwiększać
  •      sprzedaż bez ciągłego pogłębiania rabatów,
 • –  poznasz sposoby radzenia sobie w sytuacji wojny cenowej,
 • –  poznasz kluczowe założenia dotyczące kształtowania długookresowej polityki cenowej firmy.

Korzyści dla organizacji

 • –  poprawisz wyniki sprzedażowe firmy, szczególnie poziom zyskowności,
 • –  zrewidujesz aktualną politykę cenową i wprowadzisz poznane rozwiązania w swojej firmie,
 • –  poszukasz inspiracji do długookresowego kształtowania polityki cenowej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 

8:45 – 9:00          Rejestracja i networking przy kawie

 

9:00 – 10:30        Moduł 1: Kształtowanie polityki cenowej – wprowadzenie

 •           –    proces kształtowania polityki cenowej – wybrane zagadnienia
 •           –    aktualne trendy rynkowe determinujące politykę cenową firmy
 •           –    analiza podstawowych strategii cenowych

 

10:30 – 10:45      przerwa kawowa

 

10:45 – 12:15      Moduł 2: Zachowania nabywcze klientów – wybrane problemy

 •           –    czynniki determinujące zachowania nabywcze
 •           –    efekty behawioralne kształtujące decyzje zakupowe klientów
 •           –    irracjonalność decyzji zakupowych

 

12:15 – 13:00      lunch

 

13:00 – 14:30      Moduł 3: Psychologia sterowania cenami cz. 1

 •           –    taktyki cenowe z wykorzystaniem kognitywnych zachowań nabywców
 •           –    projektowanie oferty generującej większe zyski – wybrane problemy
 •           –    najczęściej popełniane błędy w procesie kształtowania polityki cenowej

 

14:30 – 14:45      przerwa kawowa

 

14:45 – 16:15      Moduł 4: Psychologia sterowania cenami cz. 2

 •           –    techniki komunikowania cen sprzyjające poprawie zyskowności
 •           –    świadomość kosztów a zachowania klienta, krótko- i długookresowe rozwiązania cenowe

 

16:15 – 16:30      Podsumowanie 1 dnia szkolenia

Dzień 2

 

8:45 –  9:00         Spotkanie przy kawie, przypomnienie głównych zagadnień z 1 dnia

 

9:00 – 10:30        Moduł 5: Jak zarabiać na strategii „za darmo”?

 •           –    psychologia strategii „za darmo”
 •           –    modele strategii „za darmo”
 •           –    zasady wykorzystania strategii „za darmo” w praktyce

 

10:30 – 10:45      przerwa kawowa

 

10:45 – 12:15      Moduł 6: Optymalizacja polityki rabatowej – wybrane problemy

 •           –    częste błędy w polityce rabatowej firmy
 •           –    ilościowe metody psychologicznej redukcji ceny
 •           –    o czym warto pamiętać przy organizacji promocji cenowych?

 

12:15 – 13:00      lunch

 

13:00 – 14:30      Moduł 7: Problem utowarowienia i wojny cenowe

 •           –    istota i pułapki utowarowienia
 •           –    sposoby radzenia sobie z utowarowieniem
 •           –    wojny cenowe i sposoby radzenia sobie w sytuacji wojny cenowej
 •           –    czy można zapobiegać wojnie cenowej? w jaki sposób?

 

14:30 – 14:45      przerwa kawowa

 

14:45 – 16:15      Moduł 8: Długookresowe kształtowanie polityki cenowej

 •           –    efektywna długookresowa polityka cenowa, zasady, proces
 •           –    cena w sprzedaży opartej na wartości
 •           –    kształtowanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej (wnioski)

 

16:15 – 16:30      Podsumowanie całego szkolenia

Adresaci szkolenia

 • –    menedżerowie ds. sprzedaży, koordynatorzy i specjaliści ds. sprzedaży,
 • –    menedżerowie ds. marketingu, brand menedżerowie, product menedżerowie,
  •        pricing menedżerowie, inni specjaliści z zakresu marketingu,
 • –    osoby współtworzące politykę cenową w firmie i pracownicy będący ogniwem
  •        komunikującym cenę do otoczenia.
 • –    przedsiębiorcy i specjaliści z innych dziedzin, którym zależy na rozwoju własnych kompetencji
  •        i optymalizacji polityki cenowej firmy.

Forma prowadzenia szkolenia

Podczas szkolenia stosowane są zróżnicowane metody pracy z uczestnikami: analiza przykładów, case studies, zadania indywidualne, zadania w grupach, dyskusja, burza mózgów. Podczas dwudniowej pracy wykorzystywane są także prezentacja i dodatkowe materiały. Omawiane są przypadki dotyczące różnych branż oraz grup docelowych (B2C i B2B), różnych kanałów sprzedaży i podmiotów o różnej skali działania.

Prowadzenie szkolenia

Marek Rutkowski

Menedżer, wykładowca, doradca i trener biznesu w obszarze marketingu i sprzedaży, z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem zawodowym m.in. w branżach tworzyw sztucznych dla budownictwa, turystycznej, cukierniczej, edukacyjnej, budowlanej, szkoleniowo-doradczej. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Lubi tworzyć, inspirować, zdobywać i pomagać. Wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji procesów marketingowo-sprzedażowych. Założyciel WINHILL Consulting.         W działalności szkoleniowo-doradczej koncentruje się na marketingu strategicznym, brandingu i pricingu. Autor kilkudziesięciu publikacji, cykliczne publikacje m.in. w magazynach: Szef Sprzedaży, Finanse i Controlling, As Sprzedaży, Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Członek Polish Society for Training & Development.

Marek Rutkowski

Certyfikat jakości WINHILL Consulting

WINHILL Consulting posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Jest on gwarancją wysokiej jakości usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa – potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów, rzetelność przekazywanych treści oraz różnorodność form nauczania.

WINHILL Consulting jest w gronie instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe, w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Inwestycja

 

1395 zł + VAT 23% 

1195 zł + VAT 23% (przy rejestracji i wpłacie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia)

 

Szkolenie prowadzone jest w małych grupach (do 16 osób).

O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

 

 

Cena obejmuje:

 • –     udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu

 • –     drukowane materiały szkoleniowe

 • –     serwis kawowy

 • –     lunch

 • –     certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • –     10% rabatu na inne szkolenia organizowane przez WINHILL Consulting

Miejsce

Chcesz skorzystać ze szkolenia,

skontaktuj się z nami

SZYBKA REJESTRACJA NA SZKOLENIE (on line)

Z uwagi na to, że w każdej edycji szkolenia bierze udział maksymalnie 16 osób, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej znajdują się linki do najbliższych edycji szkolenia.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU (pliki do pobrania)

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu (PDF) (DOC)