WINHILL CONSULTING ze Znakiem Jakości MSUES

Wysoka jakość usług szkoleniowo-doradczych realizowanych przez WINHILL CONSULTING została potwierdzona prz... Read more

Najczęstsze błędy w zakresie kontroli i monitorowania sprzedaży

Profesjonalny system kontroli i monitorowania sprzedaży odgrywa niezwykle istotną rolę dla poprawy efektywn... Read more

Budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku

Zbudowanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest dla menedżerów jednym z podsta... Read more

CASE STUDY: O FIRMIE, KTÓRA BUDUJE SWOJĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

Średniej wielkości przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Z... Read more