Budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku

Zbudowanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest dla menedżerów jednym z podstawowych celów. W jaki sposób go osiągnąć na dynamicznym rynku, dbając o interesy zarówno klienta, jak i firmy?

Istotnym warunkiem powodzenia przedsiębiorstwa na rynku jest jego konkurencyjność. Staje się ona jednym z ważniejszych kryteriów oceny funkcjonowania organizacji. Poziom konkurencyjności odzwierciedla wzajemne relacje zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami w danym sektorze, a także umożliwia porównanie wyników ich działalności. Istota konkurencyjności może być analizowana zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym.

Ze statycznego punktu widzenia jest ona cechą efektywnie działającego przedsiębiorstwa. W ujęciu dynamicznym konkurencyjność jest procesem, w którym podmioty te rywalizują, dążąc do jak najbardziej korzystnych dla swoich interesariuszy rozstrzygnięć w obszarach ich działalności. W praktyce konkurencyjność jest często rozumiana jako zdolność do budowania siły ekonomicznej przedsiębiorstwa. Z kolei bycie konkurencyjnym kojarzy się z posiadaniem lepszych predyspozycji do takiego właśnie rozwoju.

Od czego zależy trwałość przewagi konkurencyjnej?

Cały tekst: Budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku

Artykuł można przeczytać w magazynie SZEF SPRZEDAŻY 34/2017


leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *