CASE STUDY: O FIRMIE, KTÓRA BUDUJE SWOJĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

Średniej wielkości przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Zakres przestrzenny obejmuje całą Polskę. Firma skupia się na wytwarzaniu produktów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Od początku ambicją właściciela było stworzenie podmiotu, który z czasem zbuduje względnie trwałą przewagę konkurencyjną.

Podejmowane przez nią działania generowały raczej zadowalające wyniki finansowe umożliwiające stały rozwój firmy. Oprócz koncentracji na bieżących wynikach sprzedażowych, właściciel w naturalny sposób dokładał starań, angażował się aby zacieśniać współpracę zarówno z dystrybutorami swoich wyrobów, jak i dostawcami surowców. W budowaniu relacji miał na uwadze, że przyniesie to korzyści w dłuższej perspektywie. Dbał o jasne zasady, rzetelność we współpracy, dobrą komunikację, starał się budować zaufanie w kontaktach dwustronnych. Zależało mu aby pytania odbiorców o rabat i wydłużony termin płatności nie otwierały każdej rozmowy. Stopniowo udało mu się ten cel osiągnąć.

Z czasem, wraz z rozwojem współpracy, mimo że ocena opłacalności poszczególnych transakcji była bardzo ważna, to jednak coraz większą wagę strony zwracały na opłacalność – obustronne korzyści w szerszej (przedmiotowo) i dłuższej (czasowo) perspektywie. Miał na uwadze, że dobra opinia o firmie ma bardzo duże znaczenie. Przedsiębiorstwo promowało swoją ofertę, jako wyroby o wysokiej jakości, wyróżniające się na rynku systematycznie wprowadzanymi ulepszeniami. Przekaz ten nie był oderwany od rzeczywistości. Działania zarówno w kwestii współpracy, jak i reputacji nie wynikały z jakichś sformalizowanych dokumentów (strategii). Opierały się na naturalnych założeniach właściciela przedsiębiorstwa, który postrzegał je jako ważną część swojego życia i aktywności zawodowej.

Po dwudziestu latach zarządzania omawianym przedsiębiorstwem właściciel postanowił poświęcić się rozkręcaniu nowej działalności gospodarczej w innej branży. Na swoje miejsce zatrudnił menedżera, który przekonał go do siebie m.in. zapewnieniami o swojej skuteczności w działaniu. Od początku postawiono przed nim cel dbania o stały wzrost sprzedaży, a także dalszego utrwalania współpracy w kanałach dystrybucji i sukcesywnego wzmacniania reputacji firmy.

Cały tekst: http://www.marekrutkowski.pl/case-study-o-przedsiebiorstwie-ktore-buduje-swoja-przewage-konkurencyjna/ 

 


leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *