ZBIERANIE INFORMACJI I WYBÓR RYNKU /w: SPRZEDAŻ W EKSPORCIE/

Sukces firmy w działalności eksportowej uzależniony jest od optymalnego wyboru rynku docelowego uwzględniającego zarówno potencjał, jak i cele oraz możliwości przedsiębiorstwa. W jaki sposób wybierać rynek, a także z jakich informacji korzystać w tym procesie?
Pozyskiwanie informacji o rynkach zagranicznych

Jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa są informacje na temat rynku. Nabierają one dodatkowego znaczenia przy rozwoju zakresu przestrzennego i wchodzeniu przez firmę na rynki zagraniczne. Dotyczy to szczególnie etapu wyboru rynku i poszukiwania przewagi konkurencyjnej w otoczeniu zróżnicowanym prawnie, ekonomicznie i kulturowo. W takich warunkach podejmowanie decyzji jest obciążone większym ryzykiem niż na rynku krajowym, gdzie są one oparte na doświadczeniu działających na nim menedżerów. W podobnych sytuacjach można wykorzystać informacje zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych. Użyteczność źródeł informacji zależy w dużym stopniu od ich specyfiki (zalet i wad), a także od potrzeb informacyjnych na poszczególnych etapach wyboru rynku (rysunek 1).

Cały tekst: ZBIERANIE INFORMACJI I WYBÓR RYNKU /w: SPRZEDAŻ W EKSPORCIE/

Artykuł można przeczytać w: SZEF SPRZEDAŻY 32/2017


leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *