Walka o marżę

Konkurowanie pomiędzy firmami sprowadza się dość często do obniżania cen, co nieuchronnie prowadzi do spadku zyskowności. Jakie działania podjąć, aby utrzymać satysfakcjonującą marżę?

Sytuacja, kiedy musimy ratować spadającą marżę przy obniżkach cen ze strony konkurencji, może być efektem nie tylko bardziej bądź mniej przemyślanej strategii cenowej konkurentów, ale również konsekwencją naszych dotychczasowych działań (naszej strategii bądź jej braku). Konkretne posunięcia realizujące powyższy cel powinny uwzględniać wiele czynników i mieć na uwadze skutki krótko- i długookresowe.

Decyzje w zakresie utrzymania przez firmę satysfakcjonującej marży powinny się wpisywać w jej długookresową politykę cenową, będącą elementem strategii marketingowej i sprzedażowej, i zostać poprzedzone diagnozą sytuacji. Przykładowe pytania użyteczne w ocenie obecnego stanu prezentuje tabela 1.

Cały tekst: Walka o marżę

Artykuł można przeczytać w magazynie SZEF SPRZEDAŻY 33/2017


leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *